zondag 9 januari 2011

Floris van den Berg

Floris van den Berg

Floris van den Berg, filosoof, atheïst, zegt: 'Als je een beetje nadenkt, begrijp je al gauw dat God niet bestaat.' Mens, durf te denken. Zijn argumenten: 1. de talloze verschillende goden waarin mensen geloven kunnen niet allemaal waar zijn; 2. er is geen bewijs voor zijn bestaan (de bewijslast ligt bij de gelovigen); 3. religie heeft veel ellende veroorzaakt en doet dat nog steeds.

Je kunt gelovigen niet verbieden te geloven, maar kinderen moeten vrij van indoctrinatie worden opgevoed. De overheid moet de vrijheid van het individu beschermen. Subsidie aan op religie gestoelde scholen moet worden afgeschaft. Een volwassene heeft het recht om te geloven, maar je mag kinderen niet geestelijk verminken. Ook niet lichamelijk. Dat gebeurt nog steeds. Ook in Nederland. Sexuele verminking wordt niet streng genoeg aangepakt. We mogen intolerantie niet tolereren.

Een moraal zonder God is heel goed mogelijk: de gulden regel. Behandel een ander zo als je zelf behandeld wil worden.


Als ik Floris hoor praten gaan mijn nekharen overeind staan - hij lijkt op een fundamentalist - maar tegen bovengenoemde opvattingen kun je moeilijk bezwaar maken, want Floris vindt het best als volwassenen zeggen: 'Natuurlijk is er geen bewijs voor het bestaan van God; je gelooft of niet.' Zó fundamentalistisch is hij nu ook weer niet.


Veel mensen vinden troost en schoonheid in religie. Floris zal dat achterlijk vinden, maar het is kennelijk een diepe behoefte. En dan nog iets: we kunnen moeilijk accepteren dat alles er zo maar is, dat het geen betekenis heeft. Mensen zijn betekenisdieren. Floris zal zeggen: geef dan zelf betekenis aan je leven. Goed, maar soms of vaak denk je dat er bewustzijn bestaat buiten ons, dat we een opdracht hebben. Onzin, besluit Floris de discussie. Je moet niet geloven in illusies.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten